มั่ว, ไม่ธรรมดา

ใช้งาน bluetooth บน Raspberry Pi

ติดตั้งแบบ download source code และ compile เอง (ใช้เวลานานมากพอสมควรตอน compile)

อ่านที่ https://learn.adafruit.com/install-bluez-on-the-raspberry-pi/installation

download BlueZ Package http://www.bluez.org/download/

cd ~

wget http://www.kernel.org/pub/linux/bluetooth/bluez-5.45.tar.xz

tar xvf bluez-5.45.tar.xz

cd bluez-5.45

ติดตั้ง Lib ที่เกี่ยวข้อง


sudo apt-get update
sudo apt-get install -y libusb-dev libdbus-1-dev libglib2.0-dev libudev-dev libical-dev libreadline-dev

ทำการ compile


./configure

make

sudo make install

systemctl status bluetooth

sudo systemctl start bluetooth

sudo systemctl stop bluetooth

sudo systemctl enable bluetooth

sudo systemctl disable bluetooth

Enable Bluetooth Low Energy Features


sudo nano /lib/systemd/system/bluetooth.service

Enable the experimental features by adding –experimental to the ExecStart line.

sudo systemctl daemon-reload

sudo systemctl restart bluetooth

อันนี้อีกวิธี แบบไม่ต้อง compile เอง

https://github.com/EnableTech/raspberry-bluetooth-demo
sudo apt-get install pi-bluetooth
sudo apt-get install bluetooth bluez

sudo apt-get install python-bluez

sudo hciconfig hci0 piscan

sudo hciconfig hci0 name 'Device Name' [change your device name to something else you fancy]

sudo python /usr/share/doc/python-bluez/examples/simple/inquiry.py

Running the Bluetooth Server run the rfcomm-server example:

ก่อนใช้คำสั่งนี้ เพื่อ run rfcomm-server
อ่าน https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?f=63&t=133263

run คำสั่ง sudo sdptool add SP แล้วเพิ่ม -C เข้าไปในไฟล์ /etc/systemd/system/dbus-org.bluez.service หลัง ‘bluetoothd’. จากนั้น Reboot. ไม่งั้นมันจะขึ้น error ประมาณนี้

Traceback (most recent call last):
File "/usr/share/doc/python-bluez/examples/simple/rfcomm-server.py", line 20, in <module>
profiles = [ SERIAL_PORT_PROFILE ],
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/bluetooth/bluez.py", line 176, in advertise_service
raise BluetoothError (str (e))
bluetooth.btcommon.BluetoothError: (2, 'No such file or directory')

sudo python /usr/share/doc/python-bluez/examples/simple/rfcomm-server.py

ลอง download โปรแกรม https://play.google.com/store/apps/details?id=es.pymasde.blueterm&hl=en

มาลองส่งข้อมูลจากโทรศัพท์ android ไปยัง raspberry pi ผ่าน bluetooth

เปิดโปรแกรมกด เรียกเมนู เพื่อค้นหาอุปกรณ์ตามที่เราตั้งชื่อ แล้วทำการเชื่อมต่อ ต่อได้ก็ลองพิมพ์ข้อความดูผลที่เกิดขึ้น

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.