มั่ว, ไม่ธรรมดา

คุ้มไหม

ถ้าเก็บค่าเช่าบ้านได้อีกเดือนละ 500 บาท แต่มีข้อแม้ว่า เจ้าของบ้าน (ห้อง) ต้องลงทุนซื้อ ตู้เย็น ทีวี ไว้ให้กับผู้เช่าด้วย จะคุ้มไหม

ถ้า ตู้เย็นขนาดเล็กไม่เกิน 5Q กับ ทีวีขนาด 24″ ราคาเฉลี่ยตกอย่างละไม่เกิน 6000 บาท รวมแล้วเป็นหมื่นสองพันบาท

ค่าเสื่อมราคาของทั้งสองชิ้นคิดที่ห้าปี เท่ากับของสองชิ้นนี้มีค่าเสื่อมราคาปีละ 2400 บาท

เราสามารถเก็บเงินเพิ่มได้อีกเดือนละ 500 บาท 12 เดือน เท่ากับ 6000 บาท หักค่าเสื่อมแล้ว ยังมีส่วนต่างของกำไรขั้นต้นอยู่ที่ 3600 บาท

ค่าไฟฟ้าผู้เช่าเป็นผู้จ่าย

ระยะเวลาคืนทุนเท่ากับ 2 ปี

แต่ละปี มีกำไรอยู่ที่ 3600 ครบห้าปีมีกำไร 18000 บาท ถ้าของยังสามารถใช้ได้ต่ออีก ก็จะมีกำไรต่อปีหลังจากนั้นอีก 5999 บาท (ค่าเสื่อมราคาเหลือ 1 บาท)

ถามว่าคุ้มไหม ก็ต้องบอกว่าคุ้ม เพราะมันมีกำไร ปีละ 3600 บาท ใช้ระยะเวลาคืนทุน 2 ปี

แต่ทั้งนี้ยังไม่ได้รวมอัตราดอกเบี้ย ถ้าต้องจ่ายซื้อของเงินผ่อน

โฆษณา