มั่ว, ไม่ธรรมดา

ว่าด้วยเรื่อง Privacy และ Security (Computer, Internet)

ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว

หลายคนมองข้ามเรื่องนี้ไปและไม่เข้าใจถึงผลกระทบที่จะมีกับตัวเอง หรือแม้แต่ผลกระทบอื่นที่ตามมาอีกมากมาย

ยกตัวอย่าง ทหารฟันคอแมวขาดเพราะแมวมาขี้ใส่ที่นอน หรือ คุณผู้หญิงที่บ่นเรื่องวัดจีน ของเมืองน่าน

ผล ก็คือ ทหารก็ติดคุก โดยดำเนินคดีไปตามระเบียบ ส่วนอีกเรื่องหนึ่งนั้น น้องผู้หญิงก็โดนเอาไปประจานใน Group โดนด่า โดนไล่ล่า ด้วยความรัก ครับโดนด่าด้วยความรัก ในกลุ่มคนรักเมืองน่าน ด่าเพราะรัก 😛 เนื่องจากเขารู้สึกว่าเป็นการดูแคลนเขา แต่ผมเห็นสิ่งที่เขาประจานต่าง ต่าง นา นา แล้วอดคิดไม่ได้ว่า มันเกินเหตุไปไหม กับสิ่งที่เขาทำลงไป น่าเศร้านะครับเรื่องแบบนี้

การ Post หรือ Share อะไรบางอย่างลงใน Social Network แล้วไม่ได้สนใจเรื่องของ Privacy หรือ Security โดยเฉพาะเรื่องที่ไม่สมควร มองในด้านหนึ่งก็อาจจะมองว่าก็ดีแล้วนี่ ไอ้พวกนี้มันทำผิด ดีที่มันประจานตัวเองออกมา มองอีกด้านหนึ่งถ้าเขา (หมายถึงคนอื่นทั่วไป) ไม่ได้ทำอะไรผิด หรือความผิดเล็กน้อย หรือจะอะไรก็แล้วแต่ จะด้านดีหรือด้านไม่ดีก็ตาม ผลกระทบที่เขาจะได้รับนั้นมันมีมากมายมหาศาล เนื่องจากในวงกว้างหรือวงที่มีผู้ใช้งานจำนวนมากนั้น ย่อมมีความหลากหลายทางความคิดและทัศนคติ การที่เราจะบอกว่า เราไม่ได้ทำอะไรให้เดือดร้อนใครนี่ สิ่งที่เราทำ เราพูด เราแสดงไปเดือนร้อนใครเหรอ? ทำไมฉันจะต้องใส่ใจ พวกนั้นมันมาแส่เอง? เป็นการมองเรื่องของยุค Social Network ที่มองข้ามอะไรบางอย่างไปและมองไม่เห็นผลกระทบที่จะเกิดขึ้น เรียกว่ามีมุมมองที่มองออกไปแล้วไม่เห็น ซึ่งคงจะอธิบายให้เข้าใจได้ยาก สำหรับมุมมองที่เขาเหล่านั้นมีทัศนะแบบนั้น เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องตระหนักตั้งแต่เริ่มแรกใช้คอมพิวเตอร์และ อินเทอร์เน็ต นั่นคือเรื่องของความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว (ยิ่งยุคนี้ รัฐเผด็จการ กำลังจะออกกฎหมายความมั่นคง ที่เกี่ยวข้องกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มาอีก) เป็นความรู้พื้นฐานที่ต้องตระหนัก เพราะคุณอาจถูกคุกคาม ถูกโจรกรรมข้อมูล ฯลฯ ถูกด่า ถูกกระทำสารพัด เนื่องด้วยจากระดับของสติปัญญาของผู้คนในโลกย่อมไม่เท่ากัน หรือมีหลากหลายระดับมาก มากพอที่จะทำให้บางอย่างสร้างปัญหาให้กับเราได้อย่างมากมาย แม้แต่เสรีภาพในด้านดีก็ถูกผู้คนทำร้ายได้ ในบางเรื่องก็เป็นเสรีภาพของเราที่จะจำกัดวงไว้เพื่อไม่ให้เสรีภาพนั้นย้อน กลับมาทำร้ายเราเสียเอง บางทีเราก็ต้องเดินออกมาอย่างเงียบเงียบด้วยเสรี 🙂

ส่งท้ายเรื่องของ Privacy หรือข้อมูลความเป็นส่วนตัว เรื่องความปลอดภัยในการใช้งาน

1) เปิดเผยข้อมูลเท่าที่จำเป็น และระลึกไว้เสมอว่า ไม่มีความปลอดภัย 100% ในโลกของอินเทอร์เน็ต

2) คุณอาจถูกนำข้อมูลไปใช้งานได้ตลอดเวลา ข้อมูลบางอย่างไปอยู่ในโลกไซเบอร์แล้ว เอาออกได้ยากและบางครั้งอยู่เหนือการควบคุมของเรา

ลอง นึกถึงในปัจจุบัน ข้อมูลที่เราให้ไว้กับ ธนาคาร ประกันภัย บัตรเครดิต รัฐ สถานที่ทำงาน โรงเรียน บริษัทที่ขายสินค้า social network ฯลฯ ข้อมูลเหล่านั้นไปอยู่ที่ไหน? ใครเปิดดูของเราได้บ้าง? แล้วเขาเอาไปทำอะไรนอกเหนือจากที่เราระบุไว้หรือไม่?

ตัวอย่าง ข้อมูล ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด หมายเลขบัตร กลุ่มเลือด น้ำหนัก ส่วนสูง เงินเดือน ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ชื่อบุคคลในครอบครัว การศึกษา ความชอบ ความคิดเห็น รูปภาพ ฯลฯ

ลองค่อยค่อยพิจารณา แล้วจะเห็นว่า มันน่ากลัวมาก !!!

โฆษณา