มั่ว

เรื่องสั้น(มาก)

สุรานั้นแปลว่าเหล้า

นาย ก : นายจะเลือกอะไร ระหว่าง เหล้าชั้นดี กับ สตรีนางหนึ่งที่เปลือยกายอยู่เบื้องหน้า

นาย ข : “เราเลือกเหล้า” เขานิ่งไปชั่วครู่ แล้วบอกต่อว่า “เราเลือกจิบเหล้า อย่างละเมียด ไปพร้อม พร้อม กับนั่งมอง สตรีนางหนึ่งนั้น”

โฆษณา