ไม่มีหมวดหมู่

พุง

พุง

นั่งมองพุง แล้วต่อจากนั้นก็มอง

ขาหมู
ขาหมู

 

“บ่มีผักก๊ะ” …
ฮื้อออออ มีจี้นถามหาผัก … กิ๋นผักถามหาจี้น จ๊าดมันเนาะ บ่ บ่ กิ๋น บ่กิ๋นผัก บ่ กิ๋นหื้อมันกีดต๊องหรอก

หุ หุ

กินหมูก็ต้องกินมัน ไม่กินมัน ไม่กินหนังไม่กินมัน กินเล็บหมู ขนหมู ดีกว่ามั้ง

 

“ว่าใดเก๊าะ จะเอาผักแหม ก่”