Google Crisis Response การบริหารจัดการวิกฤตการณ์น้ำท่วมด้วยเครื่องมือจาก Google

Google Crisis Response

 

Response [N] การตอบสนอง; การโต้ตอบ S.feedback;  [N] คำตอบ; การตอบ S.answer; reply

Crisis [N] ช่วงที่มีปัญหาร้ายแรง; ช่วงวิกฤต S.crucial time; decisive time [N] ช่วงเวลาที่เป็นตายเท่ากัน; ช่วงเวลาที่อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันของโรค (ไคร’ซิส) n. วิกฤติกาล,เหตุการณ์ฉุกเฉิน,ขั้นฉุกเฉิน,ขั้นที่เป็นตายเท่ากัน,ช่วงเวลาชี้ขาด,ขั้น

มารู้จัก Google Crisis Response กันว่าคืออะไร จากเหตุการณ์น้ำท่วมประเทศไทยตอนนี้ (พ.ศ. ๒๕๕๔)

Google Crisis Response นี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Google.org ที่ Google ได้นำเอาเทคโนโลยีต่าง ต่าง ที่ Google มีมาประยุกต์ใช้งานโดยมีโครงการที่นำเครื่องไม้เครื่องมือของ Google มาใช้ เช่น แนวโน้มของไข้หวัด Google Flu Trends   เรื่องของพลังงานและมลภาวะ RE<C   นอกจากนี้แล้ว Google ยังได้บริจาคเงินหรือมีการลงทุนโดย Google ในเทคโนโลยีหลายแขนง โดยได้รับเงินลงทุนผ่านทาง Google Foundation  ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร

โดยหน้าที่หลักของ Google Crisis Response จะทำหน้าที่ในการประเมินหรือดูความเป็นไปได้ว่าสามารถที่จะใช้เครื่องไม้ เครื่องมือที่มีอยู่ของ Google มาใช้ช่วยงานอะไรได้บ้างในวิกฤติการณ์ต่าง ต่าง ที่เกิดขึ้น ยกตัวเช่นการใช้ Google Resource Finder ในการช่วยค้นหา การช่วยเหลือทางการแพทย์หรือการกู้ภัย ในช่วงที่เกิดวิกฤต หรือการใช้ภาพถ่ายจากดาวเทียมที่มีความชัดเจนสูงมาใช้ในการบริหารจัดการวิกฤต

 

เครื่องมือของ Google Crisis Response มีอะไรบ้าง (Tool & Resources)

Google Person Finder ใช้สำหรับการหาบุคคลที่สูญหายเมื่อมีเหตุเกิดขึ้น การระบุบุคคลที่เราต้องการค้นหาทำได้ด้วยการป้อนข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นเข้าไปในระบบ จากนั้นข้อมูลดังกล่าวก็จะถูกกระจายออกไป โดยที่สามารถแบ่งปันข้อมูลและเป็นฐานข้อมูลส่วนกลางสำหรับการค้นหาและช่วยเหลือ ซึ่งจะมีประโยชน์ในด้านรูปแบบข้อมูลที่เป็นมาตรฐานและสามารถแบ่งปันข้อมูลกันได้

Google My Maps ด้วยการประยุกต์ใช้ Google Maps ที่ผู้ใช้ส่วนใหญ่คุ้นเคยกันอยู่แล้ว เราสามารถที่จะสร้างแผนที่ของเราขึ้นมา โดยสามารถกำหนดข้อมูลที่จำเป็นลงไปในแผนที่ได้เช่น เครื่องหมาย เพื่อแสดงข้อมูล เช่น ถนนที่ถูกปิด จุดช่วยเหลือ จุดรับบริจาค จุดที่พัก หรือการลากเส้นเพื่อแสดงเส้นทางเดินรถ การใส่ข้อมูลข้อความ รูปภาพ นอกจากนี้ยังสามารถแบ่งปันแผนที่นั้นให้กับผู้อื่นได้ทันที หน่วยงานที่รับผิดเช่น กรมทางหลวง ก็สามารถที่จะใช้แผนที่ดังกล่าวในการกำหนดจุดที่มีปัญหาบนถนนหลวงเพื่อแจ้งให้ประชาชนหรือหน่วยงานอื่นทราบได้ทันที

Google Earth เช่นเดียวกันกับการใช้ Google My Maps แต่ Google Earth สามารถที่จะให้ข้อมูลในแบบที่เรียกว่า Virtual Globe ซึ่งจะมีข้อมูลที่เสมือนจริง โดยสามารถที่จะมีข้อมูลเปรียบเทียบก่อนและหลังการเกิดวิกฤตได้เป็นต้น Google Earth สามารถที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพภูมิศาสตร์ได้ละเอียดยิ่งขึ้น ยกตัวอย่างเช่น ภาพภูเขา ภาพลำน้ำ ภาพของพื้นดิน แผนภาพทางภูมิศาสตร์เหล่านี้จะช่วยในการวางแผนและมีมุมมองที่เห็นได้ชัดเจนมากยิ่งเมื่อนำไปประกอบกับข้อมูลส่วนอื่น

Google Fusion Tables เป็นการแสดงแผนภาพ หรือแผนที่ ด้วยสี เพื่อบอกถึงระดับความสำคัญในด้านต่าง ๆ เช่น ระดับความรุนแรงในพื้นที่เกิดเหตุ สีแดงอาจหมายถึงรุนแรงมาก สีเหลือรุนแรงปานกลาง สีเขียวรุนแรงน้อย เป็นต้น เพื่อที่จะได้ทราบถึงอาณาเขตหรือขอบเขตของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลา

Google Docs and Spreadsheets  การสร้างเอกสาร การใช้งานเอกสารร่วมกัน หรือการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ผ่านระบบ Online โดยเราสามารถที่จะใช้คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ ณ จุดใดก็ได้ที่สามารถเชื่อมต่อผ่านอินเทอร์เน็ต ซึ่งจะทำให้สะดวกกว่าการใช้ email ส่งข้อมูลไปมา และสามารถปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันได้ทันทีในขณะเดียวกันก็สามารถแบ่งปันข้อมูลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ นอกจากนี้ก็ไม่ต้องกังวลว่าข้อมูลจะสูญหายหรือเกิดการเสียหายได้ เช่น เมื่อไปเก็บข้อมูลในพื้นที่น้ำท่วมคอมพิวเตอร์อาจตกน้ำเสียหายได้

Google Sites เครื่องมือสำหรับการสร้าง web site โดยที่ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ในการทำ web site มากนัก (ก็ต้องพอรู้บ้างนิดหน่อย) ก็สามารถที่จะสร้าง web site ขึ้นมาใช้เป็นการเฉพาะกิจได้เพื่อที่จะใช้ในการแบ่งปันข้อมูล การแสดงข้อมูลที่จำเป็น การสร้างแบบกรอกข้อมูล การแสดงแผนที่ การแสดงภาพ หรือการนำข้อมูลที่ได้จากเครื่องมือดังกล่าวข้างต้นมานำเสนอใน web site ที่สร้างขึ้นนี้

ใครที่จะควรจะนำเครื่องมือเหล่านี้ไปใช้บ้าง เจ้าหน้าที่ของหน่วยกู้ภัย ผู้ปฏิบัติงานในศูนย์บัญชาการหรือบริหารวิกฤตการณ์ เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ นักข่าว ประชาชนทั่วไป ฯลฯ แต่เครื่องมือก็คือเครื่องมือคนใช้นอกจากจะต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพของตนแล้ว ก็จำเป็นที่จะต้องเรียนรู้เบื้องต้นในเครื่องเหล่านี้มาบ้าง เช่น การใช้งาน Google Maps หรือแม้แต่เครื่องมือเช่น Fusion Tables ก็จำเป็นต้องมีความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ สถิติ การใช้ตารางคำนวณ (Spreadsheet) หรือการใช้ Word Processing เป็นต้น ซึ่งการจะมาเรียนรู้เครื่องมือเหล่านี้ในยามวิกฤตคงเป็นการยาก แม้ว่าจะพอทำได้ก็ตาม ดังนั้นในยามที่ยังไม่มีเหตุการณ์วิกฤตก็ควรที่จะมีการศึกษาเครื่องมือใช้งานเหล่านี้ไว้เป็นอย่างดี เมื่อเกิดเหตุก็จะสามารถนำมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ตัวอย่างการนำ Google Crisis Response มาใช้

ข้อมูลเพิ่มเติม

เครื่องมือต่าง ต่าง http://www.google.org/crisisresponse/resources.html

เหตุการณ์วิกฤตที่เกิดขึ้นทั่วโลก http://www.google.org/crisisresponse/response.html

web site ของ Google Crisis Response http://www.google.org

 

หมายเหตุทิ้งท้าย ผมสังเกตอยู่หลายวันพบว่า web site ต่าง ต่าง ของประเทศไทย เมื่อเกิดเหตุวิกฤตขึ้น ก็ไม่ได้มีการปรับตัวเพื่อตอบสนองเหตุการณ์แต่อย่างใด ยกตัวอย่างเวลามีเหตุการณ์วิกฤต ผู้ใช้โดยทั่วไปก็จะพยายามเปิดเข้าไปยัง web site ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเหตุวิกฤต แต่ก็อาจจะหาข้อมูลที่ต้องการไม่เจอบ้าง หรือเปิดได้ช้า หรือแม้กระทั้งเปิดไปเจอหน้าของ web ที่ไม่เกี่ยวข้อง ข้อแนะนำเรื่องนี้ก็คือ เวลาที่เกิดเหตุวิกฤตควรจะมีหน้า web โดยเฉพาะที่เปิดขึ้นมาได้ในหน้าแรกทันที โดยที่

  1. หน้าแรกควรจะต้องเปิดได้เร็ว ด้วยการลดข้อมูลที่ไม่จำเป็นออกให้มากที่สุด เช่น ไฟล์ภาพ ไฟล์วีดีโอ
  2. ควรมีเรื่องราว ข้อมูล ข่าวสาร Links ต่าง ต่าง ที่ประชาชนกำลังสนใจ และเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ขึ้นในหน้าแรกทันที
  3. คู่มือหรือวิธีการใช้งาน web หรือข้อแนะนำที่จำเป็นในการใช้งาน
  4. มาตรฐานการเผยแพร่ข้อมูลเช่น  RSS, ATOM เพื่อที่จะสามารถกระจายข้อมูลได้ง่าย ถูกต้อง แม่นยำ

จบ 🙂 แบบดื้อ ดื้อ (-:

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s