มงคล ๓๘ ประการ

การไม่คบคนพาล
การคบบัญฑิต
การบูชาบุคคลที่ควรบูชา
การอยู่ในถิ่นอันสมควร
เคยทำบุญมาก่อน
การตั้งตนชอบ
ความเป็นพหูสูต
การรอบรู้ในศิลปะ
มีวินัยที่ดี
กล่าววาจาอันเป็นสุภาษิต
การบำรุงบิดามารดา
การสงเคราะห์บุตร
การสงเคราะห์ภรรยา
ทำงานไม่ให้คั่งค้าง
การให้ทาน
การประพฤติธรรม
การสงเคราะห์ญาติ
ทำงานที่ไม่มีโทษ
ละเว้นจากบาป
สำรวมจากการดื่มน้ำเมา
ไม่ประมาทในธรรมทั้งหลาย
มีความเคารพ
มีความถ่อมตน
มีความสันโดษ
มีความกตัญญู
การฟังธรรมตามกาล
มีความอดทน
เป็นผู้ว่าง่าย
การได้เห็นสมณะ
การสนทนาธรรมตามกาล
การบำเพ็ญตบะ
การประพฤติพรหมจรรย์
การเห็นอริยสัจ
การทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพาน
มีจิตไม่หวั่นไหวในโลกธรรม
มีจิตไม่เศร้าโศก
มีจิตปราศจากกิเลส
มีจิตเกษม

http://www.dhammathai.org/treatment/poem/poem00.php
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s