ธรรมชาติ

ความรัก

ผมเห็นภาพใน profile ของเพื่อนคนหนึ่งใน facebook ก็เลยสะดุดใจและคุ้น คุ้น เลยหยิบพระคัมภีร์ไบเบิ้ล บนหัวเตียงมาเปิดหาดู

1 Corinthians 13:4

4 Love is patient, love is kind, It does not envy, it does not boast, it is not proud.

5 It is not rude, it is not self-seeking, it is not easily angered, it keeps no record of wrongs.

6 Love does not delight in evil but rejoices with the truth.

7 It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres.

8 Love never fails. But where there are prophecies, they will cease; where there are tongues, they wil be stilled; where there is knowledge, it will pass away.

๑ โครินธ์ ๑๓:๔

๔ ความรักนั้นอดทนนานและกระทำคุณให้ ความรักไม่อิจฉา ไม่อวดตัว

๕ ไม่หยิ่งผยอง ไม่หยาบคาย ไม่คิดเห็นแก่ตนเองฝ่ายเดียว ไม่ฉุนเฉียว ไม่ช่างจดจำความผิด

๖ ไม่ชื่นชมยินดีเมื่อมีการประพฤติผิดแต่ชื่นชมยินดี เมื่อประพฤติชอบ

๗ ความรักทนได้ทุกอย่างแม้ความผิดของคนอื่น และเชื่อในส่วนดีของเขาอยู่เสมอ และมีความหวังอยู่เสมอ และทนต่อทุกอย่าง

๘ ความรักไม่มีวันสูญสิ้น แม้การเผยพระวจนะก็จะเสื่อมสูญไป  แม้การพูดแปลก ๆ นั้นก็จะมีเวลาเลิกกัน แม้วิชาความรู้ก็จะเสื่อมสูญไป

13 And now these three remain: faith, hope and love. But the greatest of these is love.

๑๓ ดังนั้นยังตั้งอยู่สามสิ่ง คือความเชื่อ ความหวังใจ และความรัก แต่ความรักใหญ่ที่สุด

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.